הפקדה חד פעמית

סכום הפקדה שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5
349,000 ₪ - 150,000 ₪ 0.3% 0.4% 2.5% 3.5% 5%
599,000 ₪ - 350,000 ₪ 0.3% 0.4% 3% 4% 6%
1,000,000 ₪ - 600,000 ₪ 0.3% 0.4% 4% 5% 7%

הפקדות שוטפות

סכום הפקדה שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5
1,500 ₪ - 1,000 ₪ 0% 2% 4% 4% 4%
2,500 ₪ - 2,000 ₪ 0% 2% 5% 5% 5%
5,000 ₪ - 3,000 ₪ 0% 3% 6% 6% 6%