הפקדה חד פעמית

סכום הפקדה שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5 בונוס למתמיד
עד 200,000 ₪ 0.20% 0.25% 2.00% 3.00% 4.00% תוספת 10% על הקרן
200,000 ₪ - 499,000 ₪ 0.30% 0.30% 2.50% 3.50% 5.00% תוספת 10% על הקרן
500,000 ₪ ומעלה 0.35% 0.40% 3.00% 4.00% 6.00%

הפקדות שוטפות

סכום הפקדה שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5
1000 ₪ - 2000 ₪ 0.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00%
2500 ₪ - 3500 ₪ 0.00% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00%
4000 ₪ - 5000 ₪ 0.00% 3.00% 6.00% 6.00% 6.00%