הפקדה חד פעמית

הפקדה חודשית 12 חודשים 24 חודשים 36 חודשים 48 חודשים 60 חודשים
עד 200,000 ₪ 0.25% 0.75% 3.25% 4.30% 5.00%
200,000 ₪ - 499,000 ₪ 0.30% 0.90% 3.90% 5.20% 6.00%
500,000 ₪ ומעלה 0.35% 1.05% 4.55% 6.10% 7.00%

הפקדות שוטפות

הפקדה חודשית שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5
1000 ₪ 0.80% 1.90% 2.90% 3.25% 4.80%
1500 ₪ 0.95% 2.10% 3.15% 3.60% 5.25%
2000 ₪ 1.10% 2.50% 3.75% 4.25% 6.25%
2500 ₪ 1.15% 2.60% 3.90% 4.45% 6.50%
3000 ₪ 1.25% 2.80% 4.20% 4.80% 7.00%