מי מפקח על הקרן
קרן ההשקעות ספיר מנוהלת על ידי חברת ברק פיננסים המתמחה בניהול השקעות בנכסים ראליים לא סחירים בתחומי הפנסיה, הביטוח והפיננסים, בהתאם לפיקוח של משרד האוצר והרשות לניירות ערך ובדגש על אמינות וגיבוי משפטי מקצועי ודומיננטי.

חברת ברק פיננסים משנה את הכללים בעולם קרנות ההשקעות ומקפידה על יחס אישי ללקוחות, חשבון נאמנות וערבויות ובטחונות המבטיחים שהכסף יופנה אך ורק למקום המיועד לו ויישא את התשואה עבור המשקיע.

שומרים על הכסף שלכם


פיקוח חשבונאי

משרד רו"ח זהר את זהר מפקחים ברמה החשבונאית על פעילות הקרן, מאישור גובה משיכת כספים מהקרן בפדיון וביצוע ניכוי המס עבור הלקוח - ועד להעברת הכספים בעת עסקאות רכש